Mokošica - izbori za Gradske kotare. Dajmo ruke.

Mokošica zahtijeva društveno – kulturni centar u Gučetiću

Projekt otvaranja društveno-kulturnog centra u Ljetnikovcu Gučetić trebao bi biti jedan od prioriteta

Ako je kultura vezivno tkivo nekog društva i „ono što čovjeka čini čovjekom”, projekt otvaranja društveno-kulturnog centra u Ljetnikovcu Gučetić trebao bi biti jedan od prioriteta kako bi Nova Mokošica i sva okolna mjesta napokon postala mjesta dostojnija života u suvremenom društvu

Kandidacijske liste grupe birača nositeljice Katarine Šilje kao jedan od najznačajnijih prioriteta svog programa za čiju će se realizaciju zalagati kroz Vijeće kotara ističe konačnu adaptaciju i pretvaranje u društveno – kulturni centar Ljetnikovca Gučetić.

Kandidacijska lista grupe birača GK Mokošica – Želimo društveno – kulturni centar u Ljetnikovca Gučetić.


Mokošica je najbrojniji gradski kotar s više od 7000 stanovnika. Ipak nema niti jednog prostora koji bi adekvatno služio društveno-kulturnim potrebama stanovništva.

I premda postoje brojni drugi infrastrukturni problemi koji ova naselja tište, nedostatak bilo kakvog društveno-kulturnog sadržaja je možda i najočitiji primjer odnosa prema njima, a posebno prema Novoj Mokošici koja se smatra “velikom spavaoniciom” koja je potpuno zapuštena, zanemarena i zaboravljena od strane svih gradskih uprava do sada.

Ostvarenje prava na kulturu, zajamčeno u međunarodnoj zajednici i prepoznato u brojnim državnim propisima, osobito je važno u lokalnim sredinama gdje je kultura ključni alat za promicanje kohezije, demokratizacije i razvoja. Ako je kultura vezivno tkivo nekog društva i „ono što čovjeka čini čovjekom”, projekt otvaranja društveno-kulturnog centra trebao bi biti jedan od prioriteta kako bi Nova Mokošica i sva okolna mjesta napokon postala mjesta dostojnija života u suvremenom društvu.

Prostor okupljanja u ljetnikovcu Gučetić – Dajmo ruke za bolju Mokošicu!

PROSTOR OKUPLJANJA

Još 2012. godine pokrenuta je inicijativa za adaptaciju ljetnikovca Klementa Gučetića na Rijeci za ove potrebe. Ljetnikovac Gučetić zbog svog je položaja, ali i činjenice da je
potpuno u vlasništvu Grada, kao i već gotovih studija za njegovu obnovu idealan za
takvu namjenu. Idealnim ga za ovu namjenu čini i činjenica da je u povijesti oduvijek bio
prostor okupljanja i stvaranja te je izrazita šteta da je u ovakvom derutnom stanju u
kakvom je sad. Međutim, već je 10 godina prošlo od ove inicijative, a posljednje vijesti
o procesu obnove i prenamjene ljetnikovca Gučetić datiraju iz 2020. godine kad je
najavljeno potpisivanje ugovora između Zavoda za obnovu Dubrovnika i Hrvatskog
restauratorskog zavoda o izradi projektne dokumentacije.

Kandidacijske liste grupe birača nositeljice Katarine Šilje

Cijelo ovo vrijeme stanovnici Nove Mokošice, Mokošice, ali i svih okolnih mjesta gledaju
ruševno zdanje ljetnikovca. Njegova adaptacija značila bi ne samo mogućnost
revitalizacije značajnog arhitektonskog i kulturnog sadržaja, nego i mogućnost
stanovnicima ovih naselja da nastave razvijati tu kulturnu tradiciju, da budu njezini
dionici i baštinici, da osjete pripadnost i razvijaju koheziju.

Na taj način ljetnikovac Gučetić postao bi mjesto zadovoljavanja suvremenih kulturnih potreba kroz aktivnosti i programe za Mokošane i šire, od dječjih radionica do mjesta za slobodno vrijeme umirovljenika i svih između. Odnosno, sve ono što stanovnicima ovog područja izrazito nedostaje.

Za one koji žele saznati više:

Nikolina Hazdovac Bajić
Dajmo ruke

Total
0
Shares
Prev
Tko će, ako ne ja?
Marija Grgurević Mokošica

Tko će, ako ne ja?

Naša budućnost je zajedništvo, kako god ga nazvali, a zajedništvo funkcionira

Next
Kavana Dubravka ili „Kako je Grinch porobio Grad“

Kavana Dubravka ili „Kako je Grinch porobio Grad“

Grad Dubrovnik talac je ingropanih interesa HDZ-a i trgovačke koalicije koju