GK Grad – sažetak programa

Marin Krstulović, nositelj liste za GK GRAD

Marin Krstulović, nositelj liste za GK GRAD

Okosnica izbornog programa pod nazivom „Poštujmo Građane“ u potpunosti je usmjerena na dobrobit Građana te uvođenje nužne ravnoteže između lokalnih razvojnih prioriteta i svakodnevnih potreba Građana. Dobrobit Građana podrazumijeva podizanje kvalitete svakodnevnog života svih žitelja Grada počevši od stalnih stanovnika do njihovih posjetitelja. Kvaliteta života stalnih stanovnika je usko vezana uz kvalitetu javnih usluga, načine korištenja javnih resursa i uključivanja građana u rješavanje pitanja koja se izravno tiču njihovog životnog okruženja. Cilj programa „Poštujmo Građane“ je stvoriti konkretne uvjete za postizanje održivosti života u Gradu. Valja naglasiti da nama održivost nije prazni pojam i kićena riječ koju lijepimo na neodržive oblike poslovanja i iskorištavanja javnih resursa, nego održivost vidimo kao zajedničku odgovornost u čuvanju, prijenosu i oplemenjivanju naslijeđenog za buduće generacije. U tom smislu, naša vizija održivosti podrazumijeva, između ostalog, povećanje broja djece koja rastu u Gradu, udobnu starost za stanovnike treće dobi,  mogućnosti stanovanja za mlade obitelji, aktivno građanstvo, usklađivanje ekonomskih i društvenih interesa, bolja suradnja između lokalne uprave i Građana, korištenje lokalnih znanja (iskustva Građana) u planiranju razvoja, kontrolirano korištenje kulturno-povijesnih objekata i dobara za gospodarske svrhe, itd. 

Program „Poštujmo Građane“ kreće od Građana i otvoren je za svih nevezano za politička, ideološka, rodna, religijska, seksualna, etnička i nacionalna određenja. Svi su pozvani uključiti se u program koji ne obećava, nego davanjem ruke spaja i osnažuje Građane da udruženi stvaraju promjenu koja je potrebna da bi imali normalan, kvalitetan i miran život.  U tom smislu, program „Poštujmo Građane“ je otvoren za sugestije, intervencije, angažmane i mišljenja. 

Dosadašnje iskustvo vođenja kotara i rada s Građanima dalo je nekoliko glavnih tema na kojima se treba raditi. Teme infrastrukture, javnih usluga i održivog okoliša i društva su međupovezane i međuovisne te nisu konačne. 

INFRASTRUKTURA

 • Obnova i društvena namjena javnih prostora (igrališta, igraonice, prostori zajednice – park Pile, boćalište u predziđu, teren na Pločama, Pustijerna, Ulica ispod mira, istezalište Posat, itd.)
 • Peskarija ribarima
 • Projekt montažne garaže iza Grada
 • Održavanje zapuštenih nekretnina 
 • Osiguravanje mogućnosti kretanja osobama smanjene pokretljivosti

JAVNE USLUGE

 • Uvođenje zdravstvene skrbi na području grada (rad ambulante, dostupnost sanitetskih vozila itd.)
 • Promet i parking
 • Rješavanje svakodnevnih komunalnih problema (24satno dežurstvo)
 • Rješavanje pitanja čistoće grada (krupni otpad, pranje poprečnih i sporednih ulica, osiguravanje kanti za smeće u svim dijelovima grada, rješenje za odvajanje otpada, postavljanje kamera na „divlja“ odlagališta)
 • Skrb o životinjama u Gradu (kutije za mačke, park za istrčavanje)
 • Održavanje javnih površina (čišćenje trave, popravak popločenja)
 • Dezinsekcija
 • Zaštita od potresa, požara i evakuacijski planovi (označavanje, čišćenje, spremišta opreme)
 • Uvođenje 24stanog rada javnog zahoda i kartično plaćanje
 • Šahtovi za odvodnju kišnice (čišćenje, označavanje opasnosti)
 • Odvajanje dijela sredstava prihoda Dubrovnik Pass-a namjenski za kotarske troškove/potrebe/ intervencije

ODRŽIVI OKOLIŠ I DRUŠTVO

 • Provedba plana upravljanja
 • Fond za otkup stanova
 • Izrada popisa javnih prostornih resursa (stanova, poslovnih prostora, prostora za društvenu namjenu, itd.) 
 • Obnova stanova u vlasništvu grada i davanje u najam za život s prilagođenim kriterijima dodjela
 • Sustavno rješavanje zagađenja bukom
 • Uvođenje obveze stavljanje gumenih rota na sva manja prijevozna sredstva 
 • Gradski „kućni“ red za iznajmljivače
 • Stalno praćenje promjene broja stanovnika
 • Razvrstavanje i organizirano prikupljanje sortiranog otpada
 • Sustavna briga o zelenilu Grada
 • Poticanje zanatskih obrta i usluga
 • Izrada adresara svih kućnih servisa i usluga na području kotara ili koji dolaze raditi u kotar
 • Izjednačavanje cijena usluga na području kotara s drugim dijelovima grada (butige mješovitom robom, optički Internet, itd.)
 • Zborovi Građana, Participativno buđetiranje, proračun kotara
Marin Krstulović nositelj liste za Gradski kotar Grad

Lista za GK Grad

 • MARIN KRSTULOVIĆ
 • MARA KOLIĆ PUSTIĆ
 • EVGENIJA MATOVIĆ
 • ANA ŽUVELA
 • ĐIVO SURJAN
 • ANDRIJA JUKAS
 • ANTE ĐAPIĆ
 • EDITA ČABRILO
 • ANKA KISIĆ
 • LJUBOMIR NIKOLIĆ
 • SRĐAN KERA
Kandidacijska lista grupe birača GK Grad
Marin Krstulović, nositelj liste za Gradski kotar GRAD

Total
0
Shares
Prev
Dajmo ruke Mokošici
Gradski kotar Mokošica

Dajmo ruke Mokošici

Poprečne ceste od magistrale do puta uz Omblu

Next
GK Montovjerna – program
Kandidacijska lista grupe birača GK Montovjerna

GK Montovjerna – program

Plan i program “Dajmo ruke za GK Montovjerna”