Gradski kotar Grad

Kandidacijska lista grupe birača GK Grad

Marin Krstulović, nositelj liste za GK GRAD

Ovdje sam jer mi je stalo do mojih Građana i Grada.

Mislim kako ljudi moraju biti ravnopravni bez obzira gdje živjeli na području Grada Dubrovnika, na Šipanu, Mokošici ili u Gradu. Ja sam samo jedan od istih. Gradska uprava treba slušati i ispunjavati zahtjeve svojih stanovnika jer to je jedini način da svi skupa idemo naprijed. Najponosniji sam na omogućavanje stanovnicima da ih se čuje putem Zborova građana i uspješnoj borbi da Građani Pila, Ploča i Grada odlučuju o svojem kotaru putem Plana upravljanja. Kako bi išli naprijed potrebno je pustiti odlučivanje ljudima, a zato treba odrediti proračunska sredstva svakog kotara, uvesti participativno budžetiranje kako bi građani dali ruke i odredili na što će se trošiti novac i rješavati probleme na koje ukazuju ljudi

Lista za GK Grad

 • MARIN KRSTULOVIĆ
 • MARA KOLIĆ PUSTIĆ
 • EVGENIJA MATOVIĆ
 • ANA ŽUVELA
 • ĐIVO SURJAN
 • ANDRIJA JUKAS
 • ANTE ĐAPIĆ
 • EDITA ČABRILO
 • ANKA KISIĆ
 • LJUBOMIR NIKOLIĆ
 • SRĐAN KERA

GK Grad – sažetak programa

Marin Krstulović, nositelj liste za GK GRAD
Kandidacijska lista grupe birača nositelja Marina Krstulovića
MARIN KRSTULOVIĆ – MARA KOLIĆ PUSTIĆ – EVGENIJA MATOVIĆ – ANA ŽUVELA – ĐIVO SURJAN – ANDRIJA JUKAS – ANTE ĐAPIĆ – EDITA ČABRILO – ANKA KISIĆ – LJUBOMIR NIKOLIĆ – SRĐAN KERA

Marin Krstulović, nositelj liste za Gradski kotar GRAD

Marin Krstulović, nositelj liste za Gradski kotar GRAD

Novosti