Marijo Anđelić - nositelj liste Dajmo ruke za GK Gruž

GK Gruž – program

Plan i program “Dajmo ruke za Gruž” KLGB nositelja Marija Anđelića

Marijo Anđelić, nositelj liste za GK GRUŽ

Plan i program “Dajmo ruke za Gruž” KLGB nositelja Marija Anđelića

Teme za kampanju:

 1. Oborinska odvodnja
 2. Odlaganje komunalnog otpada
 3. Igrališta i zelene površine
 4. Javna rasvjeta
 5. Prometna rješenja i parkinzi
 6. Aktivacija kotarskog djelovanja

Teme za kampanju su podijeljene u 6 smislenih jedinica, koji su po našem mišljenju glavni problemi svih dijelova našeg kotara, od Sustjepana, preko Kantafiga i Nuncijate do svih dijelova Gruža.

1. Oborinska odvodnja, vodovod i kanalizacija

Hitna realizacija projekta za oborinske vode u ulicama Kunska, J. Bobetka I Andrije Hebranga
( dozvole za radove dobivene su u siječnju 2021. (rješenje doneseno 19.01.2021), Grad
Dubrovnik je najavio radove za rujan 2021., ali i dalje se ništa ne događa.
U Sustjepanu je potrebno izmjestiti crpnu stanicu, takozvanu “govnaru” iz koje se konstantno
šire neugodni mirisi, a nerijetko dođe i do zagađenja okoliša.  Prve kuće se nalaze manje od
30 metara od same crpne stanice, te ljudi ( ne samo prvi susjedi već spomenute crpne
stanice, već cijelo mjesto) ne mogu otvoriti prozore od kuće u danima kada se čuju “mirisi” iz
crpne stanice. Također susjedi govore kako im je obećano izmještanje iste prilikom izgradnje
novog sustava odvodnje i kanalizacije u Sustjepanu.

Hitna realizacija projekta za oborinske vode u ulicama Kunska, J. Bobetka I Andrije Hebranga ( dozvole za radove dobivene su u siječnju 2021. (rješenje doneseno 19.01.2021), Grad Dubrovnik je najavio radove za rujan 2021., ali i dalje se ništa ne događa. 

2. Odlaganje komunalnog otpada

Reorganizacija i preslagivanje postojećih kontejnera

 • skupno odlagalište otpada sa 3-4 kontejnera umjesto po jedan kontejner a svakih 30 metara. (prvenstveno oko Gruških nebodera te ulica Janka Bobetka, gdje se reorganizacijom prostora za odlaganje otpada može stvoriti još koje parking mjesto)
 • na svako tako uređeno odlagalište otpada staviti i kante ta plastiku, staklo i papir 
 • Kantafig ima veliki problem s kapacitetima za odlaganje otpada što bi ovakav pristup vjerojatno značajno popravio
 • Postavljanje kanti za smeće na prostor ulice Od Gaja, gdje trenutno ljudi nemaju odlagalište, već moraju se spuštati poprečno do A. Hebranga gdje mogu ostaviti svoj otpad.
 • Postavljanje kanti za smeće na prostor ulice Pape Ivana Pavla ll (od crkve Sv. Križa do igrališta na Kantafigu nema ni jedna kanta – osim one kod Pekare Glavinić)
 • Postavljanje kanti za izmet kućnih ljubimaca ( pogotovo u ulici od Gaja)
 • Organiziranje mobilnog reciklažnog dvorišta – pošto se kroz gradska naselja, pogotovo ona izmještena van centra (Kantafig, Nuncijata, Gruški neboderi, Sustjepan) na odlagalištima komunalnog otpada gotovo svakodnevno nalaze kauči, špaheri, televizije, ormari bojleri i ini glomazni otpad, potrebno je osigurati mobilno reciklažno dvorište i prikup glomaznog otpada, tako da se točno zna u kojem djelu kotara će kada biti kamion Javnog komunalnog poduzeća za reciklažu i krupni otpad. Postojeći sustav ne funkcionira jer malo tko ima mjesta ostaviti krupni/reciklažni otpad i po više od mjesec dana dok se ne dode pokupiti.

Naš primjer rasporeda: Sustjepan -svaki 1. i 3. ponedjeljak u mjesecu

 • Kantafig – svaki 1. i 3. utorak
 • Muški đački dom – svaka 1. i 3. srijeda na kolnom prilazu  
 • igralištu iza doma, za korisnike TUPova naselja, i donjeg dijela Gruža
 • Nuncijata – svaki 1. i 3. četvrtak – za korisnike gornjeg dijela Gruža ( od TUP-a do nebodera)
 • Postojeće odlagalište otpada na Borićima – svaki 1. i 3. petak za stanovnike Šipčina, dijela konala,
 • Janka Bobetka 18. – svaki 2. i 4. ponedjeljak na parkingu od  zgrade – za stanovnike nebodera, ulice J.Bobetka, Od Gaja   konala…..
 • sustav kontrole odlaganja otpada, a ne da već spomenuta odlagališta komunalnog otpada budu zatrpana smećem, najčešće glomaznim, često od ljudi iz drugog dijela grada, pa onda tako stoji. ( npr. kamera, koja kad netko sa automobilom izbaci glomazni otpad po broju tablice ide kazna izdana od komunalnog redarstva..)
 • inzistiranje na poštivanju rasporeda čišćenja ulica koji je objavljen na stranicama Čistoće i koji datira još od 2017.
 • inzistiranje na uvrštavanju igrališta kod osnovne škole Ivana Gundulića, na Nuncijati i u Sustjepanu u sistem održavanja kojeg (ne)provodi Čistoća, pošto navedena igrališta nisu na popisu koji je objavljen na stranicama Čistoće i koji datira još iz 2017.
 • Obveza Čistoći i/ili drugim izvođačima na čišćenje šahtova i kuneta prije i poslije sezona kiša

3. Igrališta i zelene površine

Uređenje i obnova postojećih igrališta 
– sportska: (donje igralište osnovne škole Ivana Gundulića, nova podloga na Nuncijati, popraviti vrata na igralištu u Sustjepanu, uređenje igrališta na Borićima, teren kod đačkog doma…

– dječja: igralište pored sportskog igrališta u Sustjepanu, Kantafig, Borići…
Održavanje zelenih površina, – dodatne klupice za odmor, stolići za šah…
Pronalaženje opcija za nova igrališta, izgradnja i uređenje novih, ne nužno za mali nogometi/ili košarku, već npr. dječje park igralište negdje pored nebodera, ili bočarska igrališta… 

Sprava na dječjem igralištu u  gruskom parku koja je za djecu s posebnim potrebama, koriste je i ostala djeca, a to je uglavnom opasno, jer noge podlete pod nju – možda ju stavit ” pod kljuc” ili nekako ogradit tako da roditelji djece sa pp mogu otvoriti i omogućiti korištenje svojoj djeci, a da ostala djeca nemaju pristup.

4. Javna rasvjeta i rukohvati po ulicama

Usklađivanje javne rasvjete uz prometnice tako da ista bude sigurna za sve sudionike u prometu, a ne da jedna lampa ne radi, pa je druga od Led tehnologije koja svijetli kao sunce u podne, treća ona žuta, a četvrta trepteća. Najbolji primjer su pješački prijelazi na placi gdje imamo više vrsta javne rasvjete, ali ni jedna ne pokriva same prijelaze jer su nedostatne. 

Pješački prelaz na placi mora dobiti podne trepteće lampe.

Postavljanje javne rasvjete u ulici Od Škara i Lopudskoj

 Nastavak postojeće javne rasvjete na gornjoj cesti u Sustjepanu – od zadnjih kuća do spoja na ex-magistralu te iza igrališta do postojećeg boćarskog terena. Naime ova cesta je omiljena i jedina šetnica koji Sustjepanci imaju u svom dijelu kotara, te je kao takva žila kucavica mjesta za rekreaciju, druženje uz sport i/ili šetnju.

Magistrala, kao i Nuncijata(pogotovo dio prema Hotelu Adria i dalje prema gradu) imaju nedostatnu rasvjetu i nogostup te se tim problemima treba pristupiti sustavno.

Rukohvati na ulicama koje spajaju Gornji i donji Gruž (ulice koje sijeku ulice: Obala Ivana Pavla II, Obala Stjepana Radića, Andrije Hebranga, itd, itd… 

5. Prometna rješenja i parkinzi 

Naplata parkinga ulica J. Bobetka, Od Gaja, itd… – kako bi se spriječilo tankiranje parking mjesta od strane vlasnika apartmana (kako bi gosti imali siguran parking), od strane taksista koji sudjeluju u prometu u vozilu koje nema dubrovačke tablice.
Ovim potezom štiti se domicilno stanovništvo koje muku muči sa parkingom, je im je dostupno više parking mjesta.

Izgradnja Garaža i/ili unajmljivanje dijelova već postojećih parkinga u privatnom vlasništvu.
Garažu kotar ne može izgraditi, ali može urgirati kod Grada da kroz financiranje iz EU fondova, planiranja iz proračuna za naredno višegodišnje razdoblje ili pak javno-privatno partnerstvo pokrene rješenje možda i najvećeg problema Gruža kao poslovnog centra Grada.
Naše ideje za lokaciju izgradnje garaže (kroz neki od navedenih mehanizama):
OŠ Ivana Gundulića – s obzirom da je donji teren u derutnom stanju te isti nije pogodan sa sigurno korištenje, prilikom obnove istog,  teren podignuti za jednu razinu (cca 3 metra visine) ili na razinu igrališta poviše ( trenutno su tereni kaskadno složeni) ovisno o statičkim mogućnostima

Muški Đački dom (ovo možda treba i suradnju sa županijom)- princip isti kao  i prostor najdonjeg igrališta OŠ Ivana Gundulića.
Prostor uz luku na Kantafigu – gradnja montažnog kata ili dva kata garaže na prostoru  
velikog već postojećeg parkinga, gdje je također česta praksa tankiranja parkinga.
Parking garaža iza zgrade OTP-a za koju navodno već postoji projekt
Uzimanje u najam dijela parkinga i stavljanje u sustav naplate kroz Sanitat  ili 
subvencioniranje korisnicima sa adresom u kotaru Gruž (
naravno nekome tko živi u 
blizini tog objekta, ne subvencionirati parking u prostoru Radeljevića nekom tko živi u 
Sustjepanu ili na Batahovini…) u dogovoru sa privatnim vlasnikom/investitorom: 
            – podzemna garaža u sklopu TC Mercante
           – podzemna garaža u Atlant centru
           – prostor Radeljevića gdje navodno ide poslovno stambeni kompleks sa garažom
           – parking u novoj mamutici kod Karingtonke
 (barem za stanare Karingotoke koji su do  
             sada koristili i plaćali najam za parkirno mjesto)

 • Uređenje gornjeg skretanja za Sustjepan –nastavno na uređenje gornje ceste kroz Sustjepan, potrebno je  presvući sadašnji izlizani i neravnomjerno nanesni beton sa slojem asfalta kako bi se postigla zadovoljavajuća razina sigurnosti.
 • Na prometnici ispred dječjeg vrtića postaviti ležeći policajac preko obe trake kao oni u župi. Također na prilazima školi u ulici Andrije Hebranga, dignuti postojeće te postaviti ležeće policajce koji se rasprostiru kroz obe trake (kao oni postavljeni kroz Župu).
 • Ležeći policajci na pješačkom poviše TUPa (križanje ulice Sv. Križa i A. Hebranga).
 • Zebra na magistrali, između stanice  autobusa broj 3  (stanica koja se nalazi prije hotela ako se prati trasa autobusa broj 3 prema Nuncijati) i  broj 3A ( koja se nalaze pored ulaza u Hotel Adria). Idealna bi bila od stanice od broja 3, tako da ima siguran pjesački koridor prema Nuncijati i prema donjim ulicama, poštp hotel Adria ima ureden okolis, sa javnom rasvjetom.
 • Zebra na ulici Ante Starčevića gdje izlazi ulica Pera Rudenjaka kad se ide prema policiji, sudu, domu zdravlja,  a koji bi spojio taj dio ulice  i dio iste ulice koji vodi do Burbona.
 • Kamera za nadzor brzine u Sustjepanu – već postojeća inicijativa koja je u „pregovorima“.
 • Uređenje šetnice na potezu Gruž – Kantafig – Sustjepan i eventualno dalje do ACI Marine. 
 • Uređenje ceste u Sustjepanu, na prostoru od mula do crkve svetog Stjepana ukloniti stare pokretnine koje se ne koriste/nisu u uporabnom stanju, poravnati tampon područje i uz sam rub prema obali stavilti nekakava bankina kako bi se domicilno stanovništvo moglo parkirati bez straha da će im auto završiti 2 metra pod morem.
 • Kombi bus koji bi vozio par puta ujutro i eventualno u trenucima kada završi škola, a prometovao bi na trasi Gruški neboderi, Placa i obratno (barem jedan da ide i do Medareva)
 • Izmještanje izletničkih brodova iz luke Gruž u vrijeme smjene gostiju. – s obzirom da se ukrcaj/prekrcaj/iskrcaj gostiju na malim brodovima za kružna putovanja odvija na autobusnoj stanici za potrebe javnog gradskog prijevoza, (a nadležne službe ne izlaze na teren i ne pišu kazne) što stvara dodatnu gužvu na ionako prekrcanoj prometnici kroz Gruž, a samim time i dalje po ostatku Grada, uputiti prijedlog Gradu, Županijskoj lučkoj upravi i Luki Duborvnik da prilikom ukrcaja/prekrcaja/iskrcaja odnosno smjene gostiju ne koristi vez u Gruškom zaljevu na rivi, već u zatvorenoj „kontakt“ zoni Luke Dubrovnik (trajektna luka, kruzer luka i/ili dio ispod stope mosta. ( Cakza ovo postoji rješenje – ukoliko se dio proširenog pješačkog poteza od velikog mula do stanice na placi u jednom dijelu pretvori za ukrcajno/iskrcajnu zonu, stanica ostaje slobodna. Dovoljna je duljina jednog autobusa ili 3 kombija, rješenje je tu.)
 • Regulacija prometovanja opskrbnih kamiona u trgovine u Ulici generala Janka Bobetka i Andrije Hebranga u jutarnjim satima, poslije 8,30h da bi se izbjegle jutarnje gužve prilikom odlaska stanara na posao.
 • Dovršiti asfaltiranje Janjevske i Janka Bobetka. Janjevska ulica koja je uz onu ulicu iznad Borica jedino uz koju auti mogu prema ulici od Gaja, izraubana je od kamiona koji su prije isli prema zgradama koje su se gradile na gornjem dijelu a naravno nitko ju nije popravio, nedavno  su jedan dio asfaltirali al onaj najgori naravno da nije saniran. Ulica Janka Bobetka dopola ” usminkana”, a otpola katastrofa.

6. Aktivacija kotarskog djelovanja 

Podrazumijeva sazivanje zborova građana i sazivanje pressica i javno podržavanje i podrška inicijativama za poboljšanje životnih uvjeta u naselju (npr. inicijative za parking u TUPa, kamera u Sustjepanu, prijelaz na Nuncijati, itd.)

Kandidacijska lista grupe birača GK Gruž
Marijo Anđelić, nositelj liste za GK GRUŽ

Lista za GK Gruž

 • Marijo Anđelić
 • Ljiljana Brkić
 • Maro Bulić
 • Ivana Zbačnik
 • Krešimir Glavinić
 • Ana Jarak
 • Ivana Matić
 • Baro Stražičić
 • Pero Hausović
 • Nino Glavinić
 • Tatjana Puljizević
Kandidacijska lista grupe birača Gruž – nositelj Marijo Anđelić
Total
0
Shares
Prev
GK Mokošica – program
Katarina Šilje, nositeljica liste za GK MOKOŠICA

GK Mokošica – program

Program rada Gradskog kotara Mokošica

Next
Program „Poštujmo građane!” stvarao se u suradnji s 400 građana

Program „Poštujmo građane!” stvarao se u suradnji s 400 građana

KLGB za gradske kotare Pile-Kono, Ploče iza Grada i Grad