O značaju kotara

NAČELO SUPSIDIJARNOSTI

Supsidijarnost je načelo prema kojem zajednice treba organizirati tako da se političke teme raspravljaju, a problemi rješavaju na razini najbližoj razini zajednice na kojoj se neposredno osjećaju. Primjenom načela supsidijarnosti osigurava se da se političke odluke donose što je moguće bliže građaninu. Ne treba imati zablude – sve su odluke koje se tiču neke zajednice političke. Najobičnije komunalno pitanje, poput rukohvata, pješačkog prijelaza ili sustava otpadnih voda političko je pitanje. Pitanje je samo gdje se o konkretnom problemu odlučuje – tamo gdje je nastao i gdje ga građani neposredno doživljavaju, dakle u gradskom kotaru ili dalje od samih građana, na razini Grada ili, što je nažalost čest slučaj, van institucionalnog političkog okvira, na mjestima kao što je  notorna baraka.

Najniža funkcionalna razina zajednice koja je pozvana uočiti probleme i ponuditi način njihova rješenja mjesni  su odbori i gradski kotarevi. Jačanje njihove uloge podrazumijeva dodjeljivanje onih ovlasti GK-a i MO-a koje im osiguravaju što veću neovisnost od Grada kao više funkcionalne razine.

KAKO STVARI STOJE?

Statutom grada Dubrovnika odlučivanje o neposrednim uvjetima života građana, čime je na građane osim prava prenesena i odgovornost za sudjelovanje u politici, preneseno je s razine Grada na razinu jedinica mjesne samouprave (mjesnih odbora i gradskih kotareva). Gradski kotarevi, dakle, predstavljaju onu razinu organizacije zajednice na kojoj je moguće neposredno sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima, što neposredno i svakodnevno utječu na njihov život i rad.

Vijeće jedinice mjesne samouprave (koje se u mjesnim odborima sastoji od 7, a u gradskim kotarima od 11 izabranih članova) ima među ostalim pravo i obavezu donijeti program rada i financijski plan, a o tome treba podnijeti izvješće o radu i godišnji obračun. Iz navedenoga, kao i iz činjenice da se jedinice mjesne samouprave ustrojavaju kao pravne osobe, proizlazi da gradski kotar ima otvoren račun i određena sredstva na raspolaganju kojima može ostvariti planirani program rada. Sastavni dio programa rada manje su komunalne akcije s utvrđenim prioritetom njihove realizacije. 

Ovo je važno napomenuti jer se dobri rezultati platforme Dajmo ruke u nekim medijima i od strane nekih pojedinaca omalovažavaju neutemeljenim podcjenjivanjem značaja jedinica mjesne samouprave. Pored navedenoga, u svom odnosu prema Gradu kao funkcionalnoj jedinici više razine, gradski kotar predlaže koncept razvoja svojega područja u okviru razvojnoga plana Grada, predlaže rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izradbe i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata, prati stanje komunalne infrastrukture na svojem području i predlaže program njezina razvoja, predlaže i prati mjere i akcije za zaštitu i unapređivanje okoliša i poboljšavanje životnih uvjeta te predlaže mjere za učinkovitiji rad komunalnih službi.

Na koncu, ali ne manje važno, gradski kotar saziva mjesne zborove građana, kako bi se građani izravno uključili u izradu programa i planova rada te prijedloga koji s razine gradskog kotara idu prema Gradu.

KAKO MOŽE BITI?

Za kraj valja zaključiti kako puna realizacija načela supsidijarnosti podrazumijeva podizanje razine ovlasti dodijeljene kotarevima. Za početak, dok ne saživi projekt participativnog budžetiranja, bit će  potrebno izraditi ambiciozne programe rada s pratećim financijskim planovima i inzistirati da Grad alocira maksimalan iznos sredstava svim kotarevima. Na žalost, vijeća kotareva u prethodnom  sastavu već su dostavila svoje programe i prijedloge za 2023. godinu. No, to ne znači da vijeća kotareva u novom sazivu ne mogu revidirati programe i planove dostavljene Gradu, a na vijećnicima SJG-a je da se amandmanima na proračun pokušaju izboriti za maksimalno financiranje jedinica mjesne samouprave.

Nemamo nikakve sumnje da će članovi vijeća gradskih kotareva s platforme Dajmo ruke svojim radom, znanjem i osjećajem za opće dobro učiniti svoje kotareve istinskim mjestima neposrednog odlučivanja građana o stvarima koje svakodnevno utječu na njihovu  kvalitetu života.

Total
0
Shares
Prev
Marko Giljača: Postoji snaga koja se uistinu može nositi s HDZ-om

Marko Giljača: Postoji snaga koja se uistinu može nositi s HDZ-om

Ja mislim da se ovdje prvenstveno radi o pobjedi građana Lapada

Next
Intervju Marin Krstulović
Marin Krstulović GK Grad

Intervju Marin Krstulović

Marin Krstulović, nositelj liste za GK GRAD