Pripremimo Mokošicu za klimatske promjene

Želimo poboljšati kvalitetu života u našem kotaru

Želimo poboljšati kvalitetu života u našem kotaru stvaranjem rješenja koja se prilagođavaju klimatskim promjenama, rješenja koja stvaraju zelenije prostore, ekološki su održiva te posljedično doprinose poboljšanju kvalitete života svih naših sugrađana – prioritet je iz programa KLGB Katarine Šilje za Mokošicu

Veliki izazovi koji prijete našem društvu danas jesu klimatske promjene – Društvo otporno na klimatske promjene je ono koje je: refleksivno (uči iz iskustava); robusno (i ljudi i infrastruktura mogu izdržati utjecaje ekstremnih uvjeta); napredno razmišljanje (s planovima za osiguranje funkcioniranja sustava tijekom ekstremnih događaja); fleksibilno (tako da se sustavi i planovi mogu mijenjati), …

Iz godine u godinu svjedoci smo sve ekstremnijih vremenskih uvjeta (suša, toplinski valovi, pojačane oborinske padaline/bujične poplave, zagađenje zraka…) kako bi osnažili našu zajednicu; infrastrukturu, okoliš, zdravlje naše djece i starijih otpornijima na ekstremne vremenske uvjete zalagat ćemo se za provedbu zelenih rješenja na razini naših naselja:

Učinkovito upravljanje oborinskim vodama bez stvaranja štete postojećoj infrastrukturi i imovini naših susjeda želimo postići primjenom sljedećih već iskušanih rješenja u drugim gradovima Europe:

 • izgradnjom kišnih vrtova kako na javnim površinama tako i u privatnim
  vrtovima,
 • upojnim kanalima/bazenima (prikupljena voda se može u sušnom
  periodu koristiti za navodnjavanje zelenih površina)
 • te održavanjem ili prilagodbom postojećih odvodnih kanala.
 • planska sadnja za ublažavanje erozije i pojačavanje upojne moći tla.

Ublažavanje i prilagodba posljedicama toplinskih valova (prosječna temperatura iznad 35C, trend je da se toplinski valovi pojavljuju sve ranije, češće i traju duže) stvaranjem održivo dizajniranih zelenih oaza manjeg
mjerila, korisnički usmjerenih na bliže susjedstvo. Ovakve zelene oaze doprinose poboljšanju kvalitete života, a posebno je važno za dječje i starije dobne skupine. Ovaj model rješenja utemeljenih na prirodi nudi priliku za kvalitetno uključivanje zajednice – susjedstva i njeno sudjelovanje kako u osmišljavanju, tako i u realizaciji zelene oaze. Kroz manje i veće akcije u suradnji sa susjedima želimo omogućiti:

 • očuvanje postojećeg kvalitetnog visokog zelenila na uređenim zelenim površinama,
 • savjetovanje s građanima o poželjnim sadržajima u parkovima,
 • poticanje planske sadnje autohtone vegetacije primjerene podneblju i lokalitetu,
 • zasjenjivanje dječjih parkova u kojima nedostaje hladovine visokih stabala, laganim poroznim platnenim konstrukcijama (razvučene punom širinom natkrivajući park, stvaraju hlad nad prostorom gdje se djeca igraju, a njihova porozna struktura ne ometa protok i strujanje zraka.
 • pri uređenju zelenih površina davanje prednosti drvenastim vrstama pred zelenom travicom koja zahtijeva veliku potrošnju vode za održavanje, a drveće bolje utječe na smanjenje učinka toplinskog otoka..

Čist zrak je temeljno ljudsko pravo, stoga je neprihvatljiv podataka kako još od prve godine postaja Državnog hidrometeorološkog zavoda na Žarkovici za područje Dubrovnika ne objavljuje podatke kvalitete zraka. Najbliže mjerne postaje za kvalitetu zraka nalaze se u Zračnoj Luci Čilipi te u Dolini Neretve u Opuzenu.

 • Naš prijedlog minimalnog ulaganja u urbanu infrastrukturu tj. postavljanje mreže mjernih stanica kvalitete zraka unaprijedit će nadzor kvalitete zraka, odrediti izvor onečišćenja te u konačnici i dati nam smjernice za akcije poboljšanja kvalitete zraka.
 • Onečišćenje zraka u gradovima općenito se slabo raspršuje, osobito na prometnim cestama u naseljenim područjima gdje kanjoni cesta zadržavaju produkte izgaranja vozila. To rezultira žarišnim točkama onečišćenja gdje razine ključnih onečišćujućih tvari značajno premašuju razine smjernica Svjetske zdravstvene organizacije te izravno utječe na sve veći broj djece oboljele od brojnih dišnih tegoba (bronhitis, astma, alergije). Jedno od rješenja za koje se mi zalažemo je plansko uređenje zelenih površina, npr. uz prometnice sadnja biljaka koje imaju veću sposobnost apsorpcije CO2.
 • Ovaj prijedlog rješenja u kombinaciji sa gustom mrežom mjernih postaja za kvalitetu zraka omogućit će nam ne samo praćenje kvalitete zraka i učinkovitost uspostavljenih rješenja (poput zelenih koridora uz prometnice) već nam daje i podatke kako unaprijediti tj. razviti infrastrukturu koja osigurava čišći zrak.

Zdravi ekosustavi omogućavaju procese koje uzimamo zdravo za gotovo, u kojima je sve povezano, a ključnu ulogu imaju oprašivači (pčele, leptiri..). Ukratko, bioraznolikost nam osigurava čisti zrak, svježu vodu, kvalitetno tlo i oprašivanje usjeva (hranu). Pomaže nam u borbi protiv klimatskih promjena i ublažava prirodne katastrofe. S obzirom na interakciju živih organizama u dinamičnim ekosustavima, nestanak jedne vrste može imati dalekosežan utjecaj na opskrbu hrane. Nemoguće je točno znati posljedice masovnog izumiranja za ljude, no znamo da nam za sada raznolikost prirode omogućava napredak. Kako bi naši ekosustavi bili otporniji a bioraznolikost osigurana, u suradnji sa našim sugrađanima, stručnjacima i drugim dionicima zalagat ćemo se:

 • dio zelenih površina potrebno je namijeniti isključivo za ispašu pčela, i to kroz minimalna ulaganja javnih sredstava tj. uspostavom nekošenih zelenih koridora i površina unutar uređenih javnih zelenih površina,
 • zatim korištenje biljnih vrsta pogodnih za oprašivače na zelenim krovovima javnih i drugih zgrada, autobusnih nadstrešnica i sl.
 • postavljanje hotela za pčele u dječjim parkovima
 • te nezaobilazne edukativne i kreativne aktivnosti za javnost
Total
0
Shares
Prev
Slalom do škole

Slalom do škole

Želimo utjecati da Montovjerna dobije sigurne, uređene i prilagođene pješačke

Next
Bolja povezanost linijama i nove ceste
Promet Mokošica

Bolja povezanost linijama i nove ceste

Pouzdanost i standardna udobnost javnog gradskog prijevoza čini također i dio